Vakantie in Roemenië

 

SOS Roemenië

SOS Roemenië is een samenwerking tussen Nederlanders en Belgen die een informeel netwerk van vrijwilligers vormen, dat zich ten dienste wil stellen van landgenoten die in Roemenië met problemen te kampen hebben.

SOS ROEMENIë - De Lage Landen is een samenwerking tussen Nederlanders en Belgen die woonachtig zijn in Roemenië of zeer frequent in Roemenië verblijven. Het doel is een informeel netwerk van vrijwilligers te vormen dat zich ten dienste wil stellen van landgenoten (Nederlanders en Belgen) die in Roemenië tijdelijk of voor een langere periode verblijven en behoefte hebben aan hulp.

Door verschillende medewerkers verspreid over het hele land, tracht SOS ROEMENIë een netwerk op te bouwen waardoor heel Roemenië bestreken wordt om op een snelle manier hulp aan te bieden daar waar nodig. We kunnen spreken van een ‘eerste hulppost’ voor landgenoten die met enigerlei probleem te kampen hebben.

Een tussenkomst van een van onze vrijwillige medewerkers kan een tussenstap betekenen naar hogere instanties zoals bijvoorbeeld Ambassades, Consulaten, Politie, overheden, advocaten, officiële tolken, ... en ook naar de familie in het thuisland.

SOS ROEMENIë zal tijdens zijn werkzaamheden niet autonoom te werk gaan, maar zal trachten zoveel mogelijk en daar waar mogelijk is samen te werken met overheden, andere hulporganisaties, familie, ... en zal zich niet inmengen in de taken van overheden, andere organisaties, rechtzaken, advocaten, ... maar enkel als tussenpersoon fungeren tussen de betrokkenen en andere instanties.

SOS ROEMENIë bestaat uit niet-professionele medewerkers die in de eerste plaats humanitaire en materiële hulp verschaffen. De medewerkers beogen ook geen commerciële doeleinden, maar verwachten enkel dat de gemaakte kosten worden vergoed.

De diensten van onze medewerkers zijn ten persoonlijke titel. De medewerkers handelen enkel naar goeddunken en in opdracht van het slachtoffer en/of zijn familie. Dit houdt in dat SOS ROEMENIë - De Lage Landen en geen enkel van zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kan worden of tegenover hen geen enkel verhaal kan worden uitgeoefend, noch in hun privaat leven, noch beroepshalve.

Nederlanders of Belgen kunnen in Roemenië betrokken geraken bij een ongeval of door ernstige ziekte getroffen worden. Onze medewerker ter plaatse zal deze personen vrijwillig hulp verlenen indien het om ernstige zaken gaat (voor kleine ongemakken kunnen wij ons niet garant stellen, vb. lekke band, lichte ongesteldheden, ...).

SOS ROEMENIë - De Lage Landen zal hulp verlenen aan landgenoten die betrokken geraken bij een ongeval, getroffen worden door ernstige ziekte of nood hebben bijstand. We denken hierbij aan :

  • verkeersongevallen
  • andere lichamelijke of materiële ongevallen
  • doktersbezoeken of opname in het hospitaal door ernstige ziekte of ongeval
  • bijstand bij overlijden
  • bijstand bij de Politieverklaring bij ongeval of diefstal
  • bijstand bij het zoeken van enigerlei vorm van hulp (advocaten, tolken, ...)
  • fungeren als eerste hulp en als tussenpersoon naar overheden, andere hulporganisatie en officiële instanties, zonder hiervan de taak over te nemen
  • bijstand bij herstellingen van materiële schade
  • bij alle verleden bijstand zal de SOS ROEMENIë-medewerker als tussen- en contactpersoon fungeren met de familie in het thuisland

Download

Download het volledige bestand hier

Korte geschiedenis Roemenië